Pierwsze spotkanie Rady Honorowej i wybór wniosków za nami.

Pierwsze spotkanie Rady Honorowej i wybór wniosków za nami.

20 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Honorowej Fundacji Sport Twoją Szansą, na którym obecni byli: Mateusz Juroszek – Prezes Fundacji, Bartłomiej Bonk, Piotr Koźmiński, Karol Klimczak, Tomasz Smokowski i Tomasz Zimoch.

Podczas spotkania Rada Honorowa dokonała weryfikacji merytorycznej wniosków, które zostały przesłane do Fundacji oraz przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Każdy z przedstawionych projektów wzbudził zainteresowanie obecnych i był poddany szczegółowej analizie. Spośród nich Rada wyselekcjonowała najlepsze wnioski. Wybrane projekty wezmą wkrótce udział w specjalnym głosowaniu na stronie STS.pl. Te z nich, które zdobędą największą liczbę głosów użytkowników portalu zostaną zrealizowane. Każdy będzie mógł głosować tak długo aż wyczerpie dostępną przez Fundację pulę pieniędzy – na zasadzie podobnej jak w przypadku budżetów partycypacyjnych. Fundacja w ten sposób daje donatorom wpływ na decyzję o tym, kto ostatecznie otrzyma wsparcie i zostanie jej podopiecznym. Wkrótce skontaktujemy się z osobami i organizacjami, które zostały wybrane przez Radę Honorową i przekażemy im pozytywną informację.


poprzedni
nastepny