Fundacja ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego

Miło nam poinformować, że nasza Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Jako OPP swoją działalność społecznie użyteczną prowadzimy poprzez wsparcie, które kierujemy do potrzebujących sportowców. Bycie organizacją pożytku publicznego, czyli posiadanie statusu OPP, wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych), ale też z obowiązkami (np. konieczność wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów). Działalność pożytku publicznego jest aktywnością prowadzoną dla dobra społecznego w obszarach opisanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako sfera zadań publicznych (art. 4 ustawy). Status prawny organizacji pożytku publicznego uzyskuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS). Sąd nadaje status po sprawdzeniu, czy organizacja pozarządowa rzeczywiście działa na polu pożytku publicznego i czy spełnia inne warunki wymagane przez ustawę. Potwierdzenie uzyskania statusu pożytku publicznego uzyskuje się poprzez odpowiedni wpis w KRS.

Wierzymy, że posiadając przywilej bycia Organizacją Pożytku Publicznego jesteśmy w stanie wesprzeć kolejnych potrzebujących sportowców.


poprzedni
nastepny