Decyduj komu pomóc

 

Decyduj komu pomóc

1. Fundacja przyjmuje wnioski o wsparcie za pośrednictwem strony www
2. Weryfikacja merytoryczna wniosków przez Radę Honorową Fundacji
3. Wybór projektów przez kibiców na stronie STS.pl